Thomas Arnesen (Tilsyn og kontroll el.anlegg)
Tlf: 69 22 65 09 eller mobil 922 11 412  
Thomas.Arnesen@rakkestadnett.no

Sentralbord (For beskjeder)
Tlf: 69 22 65 00
post@rakkestadenergi.no